MAHABAGE LUXURY SINGLE STOREY HOUSE


මාගේ අධි සුඛෝපභෝගී නිවස ඉතා අනර්ඝ තත්වයෙන් ජීවිත කාලය පුරාවටම වගකීම් සහතිකයක් සමග නොමිලේ නිවාස සැලැසුම් මට ඕනෑ ආකාරයට අලංකාර ලෙස ඇද දී මාගේ අධි සුඛෝපභෝගී නිවස ඉතා අනර්ඝ තත්වයෙන් ඉතා ඉක්මනින් අඩු මිලට තනා දුනි

-බර්නාඩ් සිල්වා
ලංකාදීප 2015/11/8

HIKKADUWA LUXURY VILLA


“My wife and I are residents of Netherlands and we would like to extend our compliments to everyone at Vajira House Builders, both for the quality and workmanship of our Villa in Hikkaduwa. Unquestionably, selecting this company to construct our villa was the best decision we made.”

-Rob & Ria Veldhuizen
Daily Mirror paper article 5-8-2016

KOHUWALA LUXURY TWO STOREY HOUSE


“I had the pleasure of building my home with Vajira House Builders (Pvt) Ltd and would like to appreciate them for the services given to me as a valued client I would like to thank the company for an exceptional house plan and I feel it is truly a dream home for me and my family.”

-Susantha Pieris
Sunday times paper article 20-3-2016

PANNIPITIYA LUXURY TWO STOREY HOUSE


“From the start to the end of the construction, I was supported by the staff members with their fast and efficient approach in dealing with all my queries.”

-Carl Krishnaswamy
Sunday times paper article 8-11-2015

Brando Grey Single Storey House


“ඩුබායි සිටින ගණකාධිකාරී වෘත්තියේ ඉතාමත් කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්මි. මම ලංකාවේ පැරණිතම අවුරැදු 98 ක් පැරණි වජිර හවුස් සමාගම විශ්වාසයෙන් තෝරා ගත්තා. ඔවුන් දැන් ඉදිකරන නිවාස වලට ජීවිත කාලය පුරා වගකීම් සහතිකයක් දෙනු ලබන නිසා වජිර හවුස් වෙතින් මට මූලිකව මූළු මුදලින් 25%ක් ගෙවා වැඩ ආරම්භ කිරීමට සලසා දීම මහත් අස්වැසිල්ලක් විය”.

Sanjaya Pradeep Super Luxury two Storey House


“ඉදිකිරීම් අංශයේ ඉහල නාමයක් දිනා ගනිමින් වසර 97 ක් පුරා සිටිමින් සමාජයට මහත් සේවයක් ඉටු කරන වජිර හවුස් ආයතනය එක්ව මගේ නිවසේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට අත්වැල් බැදගැනීමට මට වාසනාව හිමිවුණ බව අද මම පවසන්නේ මහත් ආඩම්බරයෙනි ඔවුන්ගේ වෘත්තීමය නිපුණත්වය ස‍්සදන්නට අද වන විට ලාංකික ඉදිකිරීම් අංශයේ තවත් ඉදිකිරීම් ආයතන ඇතැයි මට නොසිතෙන්නේ ඔවුන්ගෙන් මා වෙත ලද නිසාමයි”

ලංකාදීප
15-8-2013

Ashok Kumar Sugandi Super Luxury two Storey House


“වජිර හවුස් සභාපතිතමා අප විශ්වාසය තැබූ ආකාරයෙන්ම නිවාස සැලැසුම් අනුමත කර ශක්තිමත් අති නවීන පන්නයේ ඉතා අලංකාර අධි සුඛෝපභෝගී නිවසක් ඉතා සාධාරණ මිලකට සාදා දුන්නේය.අපගේ නිවසේ සියළු දේ වජිර හවුස් කාර්යක්ෂමව ඉදිකර දීම සම්බන්ධයෙන් අපගේ හද පිරි ස්තතිය පුද කරමු”.

ලංකාදීප
10-7-2013

Shirley Pieris Single Storey House


“ජිර හවුස් ආයතනයේ කාර්යමණ්ඩලයේ අරමුණ වූයේ කාර්ය බහුල මාගේ එදිනෙදා ජීවිතයට බාධාවක් නොවන පරිදි ඉදිකිරීම් නිම කිරීමයි. වජිර හවුස් වෙතින් නිමවූ මාගේ නිවසේ සැලැසුම් ඔවුන්ගේ වරලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් අතින් නිමවූ අතර පලාත් පාලන ආයතන වලින් ගන්නා සියළුම සහතික කිරීම ඔවුන් විසින් සම්පාදනය කර මගේ නිවසේ මුල්ගල තැබීමේ සිට අවසානයේ මා වෙත භාරදෙන තෙක්ම පළපුරැදු ඉංජිනේරැවන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ඉදිකිරීම් සිදු වූ බව පවසන්නේ මහත් විශ්වාසයෙනි”.

ලංකාදීප
16-7-2013

Kadirana Luxury Two Storey House


“My daughter had a dream of building her own house while she was residing abroad; I am thankful to Vajira House for making my daughters dream come true. They have built my daughters house with quality and for a reasonable price. I wish to pass my gratitude to them on behalf of my daughter.”

-Mr. D.W. Perera

Katana Luxury Single Storey House


“As the pioneers of the construction field in Sri Lanka, I have selected the Vajira House Builders (pvt) Ltd to construct my house. They did a great job and constructed our house according to our requirements and budget. It is a hassle free construction; I wish all the success to Vajira House Builders.”

-Ms. Malki Achini

Kottawa Luxury Single Storey House


“I had a dream of building my house according to my requirements and within my budget. Vajira House Builders undertook my construction process and they laid the foundation stone according to my birth time and my house is with quality construction. I would like to convey my heartfelt gratitude for Vajira House”.

-Mr. Siril Perera

Moratuwa Super Luxury Two Storey House


“My house was constructed by Vajira House Builders (Pvt) Ltd who are the pioneers of the construction in Sri Lanka. My house was built up to standard and I would like to give my gratitude to Vajira House.”

-Mr. Asanka Kanchana

Kelaniya Luxury Two Storey House


“My house was constructed by Vajira Builders back in 20 years time. Up to now my house does not have any architectural or design fault and therefore I am really happy regarding the construction quality of the house.Wish to Convey my gratitude to Vajira House Builders”

-Mr. Lalith G. Munasinghe

Makandura,Gonawilla Luxury Two Storey House


“Vajira House is the pioneers of the construction field in Sri Lanka. They have constructed my house with their professionals up to standard quality for reasonable charges. I am grateful to Vajira House for building my house.”

-Mr. R. B. Amarasinghe

Mount Lavinia Luxury Single storey House


“My house was built by Vajira House Builders 54 years back at the time of Mr. C.U. Fernando, father of Mr. Saman Fernando (Chairman, Vajira House). This house has a strong solid structure and has built up to standard. I wish to convey my sincere wishes to Vajira House to be able to build many more strong and luxury houses which will last long.”

-Mr. Gayan Meegama

Kohuwela Two Storey Super Luxury House with Swimming Pool


“I am the owner of a Super Luxury house which was built by the Vajira House Builders. My house was built with an excellent construction standards. I am Thankful to Vajira House and wish for success.”

-Mr.Saman De Silva

Mount Lavinia Super Luxury Two Storey House


“I had a dream of building my own house, which I couldn’t achieve because I was busy with my job. But Vajira House Builders undertook my house construction and made my dream come true. Currently I am the owner of a Super Luxury house, which was built by Vajira House according to my requirements. I wish to convey my sincere gratitude to them.”

-Mr. Gobi Krishnan Jeganadan

Kanzhur Ali Super Luxury Two Story House


“It was my dream to give my daughter a newly built house as a wedding gift and my intention was to hand over the keys of the new house on the day of her wedding.Due to the involvements in my business (Sri Traders – Pettah) and the lack of time I was compelled to hand over this issue of building a house to a construction company. For this reason I visited many firms, but was not able to gain confidence in many of them. Vajira House Builders who had 98 years of experience was able to win my confidence and take over this task. It was a splendid piece of work which gave me relief and joy. From the beginning I was given a good briefing on how the house will be completed. I was also given a 3D image of how the completed house would look like. The company was very flexible in terms of incorporating our ideas and requirements in to the plan.”

Sunday Times – 05/8/2013
-Mr. Kanzhur Ali

Sudath Fernando Luxury Two Story House


“I took the decision to pay the entire value (80 lakhs) of the house at once with a discount and handed over this task to Vajira House. Accordingly they built a beautiful super luxury house that was worth my investment. It is with much happiness and pleasure that I make this statement as I believe that investing in a newly constructed house is much more economical and fulfilling than purchasing an already built house.”

Sunday Times – 25/8/2013
-Mr. Sudath Fernando
France.

About us

We build houses on your land anywhere in Sri Lanka to suit your budget and requirement. Vajira House celebrates its 101 year building remarkable homes and creating a memorable experience for the home owners. The strength of our company is the resilient and dynamic staff that gives their best to complete the tasks given and exceed the customer expectation.

Contact

  • Vajira House Builders (Pvt) Ltd, No: 23, Deal Place A, Colombo 3, Sri Lanka.
  • +94 718 688 260 / +94 711 125 146 / +94 710 121 184
  • +94 11-2577192 / +94 11-2577191
  • Fax: +94 11-2577191
  • marketing@vajirahouse.net

Join with us